Colorado System©®

COLORADO SYSTEM© ENERGOSPIRITUÁLIS RENDSZER

- Biztos pont egy bizonytalan világban

A Colorado System létrehozása 3 amerikai spirituális médium együttes munkájának köszönhető, akik beavatási élményen és spirituális csatornán keresztül kapták a rendszert és öntötték formába. Ebben a munkában az ŐRZŐK segítik őket, azok az indián sámánok, akik generációkon keresztül várták az ÖSSZERENDEZŐK felbukkanását, azt, hogy végre átadhassák őrzött tudásukat...

Az 1980-as/1990-es évtizedek fordulójára megkaptuk a lehetőséget, az esélyt arra, hogy magunkat jobbá téve, tanulva, segíthessünk önmagunkon, másokon, s jobbá tegyük magát a Földet is.

A Colorado System mint képzési rendszer

A képzés célja, hogy a hallgatókat felkészítse a COLORADO SYSTEM© magasabb szintjeinek befogadására, és képessé tegye őket arra, hogy az elsajátított tudásuknak megfelelően ALAPKÓDOLÁST és REKÓDOLÁST végezzenek.

Az Alapkódolás (BR – Basic ReCoding) fokozatai készítik fel a Hallgatókat a COLORADO System© magasabb szintű (ESK szintek) rezgésének befogadására, annak érdekében, hogy a hallgatók számára gyengéd és egyszerű legyen az átmenet, és képesek legyenek befogadni a fokozatnak megfelelő ismeretanyagot.

A COLORADO SYSTEM© adott képzési szintjének oktatására csak és kizárólag az az oktató jogosult, aki rendelkezik az erről szóló névhasználati és oktatói szerződéssel!

A Colorado System módszerének alkalmazása

A Colorado System módszerének elsajátítása során a Résztvevő családi-baráti körben az ismeretek gyakorlása és beépítése, tapasztalatszerzés érdekében alkalmazhatja a tanultakat, NEM hivatásszerűen, NEM szolgáltatás nyújtása formájában.

A Colorado System módszerének alkalmazására CSAK az nyer jogosultságot, aki sikerrel teljesítette a Colorado System ESK III. - Colorado Coach-Tanácsadás - képzési szintjét, és az erre vonatkozó feljogosító szerződéssel rendelkezik, és gondoskodik a szolgáltatásgyakorlásának jogi hátteréről.

A COLORADO SYSTEM© tudásának alkalmazása, az Alapkódolás és a Rekódolás nem egészségügyi és nem pszichológiai tevékenység. Nem gyógyítunk betegségeket, ezt nem hirdetjük és nem is végezzük ezt a szolgáltatást.

Mindazoknak, akik csatlakoznak rendszerünkhöz, szigorúan tilos még azt a látszatot is kelteniük, mintha gyógyító munkát végeznének. Tevékenységünk nem tartozik az egészségügyi jogszabályok hatálya alá, és nem természetgyógyászati tevékenység.

Munkánk energo-spirituális jellegű, nem a fizikai test változásait, hanem a magasabb tudatszint elérését célozzuk meg.

Amennyiben tevékenységünk során a fizikai problémák megszűnését tapasztalja a hozzánk forduló, az annak az eredménye, hogy

 • tudatossági szintjének emelkedésével, a különböző szinteken betárolt blokkjainak feloldásával elhárult az akadály az öngyógyító mechanizmus működésének aktivizálódása útjából

 • képes meghozni mindazokat a döntéseket, melyek a pozitív változás irányába mutatnak

 • valamint a magasabb szinteken lévő energo-spirituális blokkok feloldása az alsóbb szintek felé is hatást gyakorol.

Mielőtt a hallgatók eljutnak a Colorado System© belső, lényegi - azaz az E.S.K. - szintekhez, be kell járniuk egy spirituális-energetikai fejlődési utat.

B. R. - BASIC RECODING szint

B. R. 1-2.                                                   2 nap

B. R. 3.                                                     2 nap

B. R. 4.                                                     2 nap

A B. R. 4 szintből áll, első két szintje összetartozik, együttesen kerül átadásra a Hallgatóknak. Valamennyi fokozatánál a hallgatók a beavatások és a tudásanyag többszintű elsajátítása és gyakorlása során önmaguk is megtisztulnak önkorlátozó blokkjaiktól. Az egymásra épülő tudásanyagok, beavatások során jutnak el arra a szintre, amely már képessé teszi őket a Colorado System© lényegi tudásának befogadására, és a tudás gyakorlására is.

E.S.K. SZINTEK– ADVANCED RECODING szint

E.S.K. 1.                                                  2 nap

E.S.K. 2.                                                 2 nap

E.S.K. 3.                                                 2 nap

E.S.K. 4.                                                2 nap

A hallgatók minden fokozat során beavatások segítségével kapják meg azt a kozmikus tudást, mely képessé teszi őket arra, hogy magukba fogadják a COLORADO System© lényegét.

A B. R. EGYES FOKOZATAINAK TUDÁSANYAGA

B. R. 1-2. fokozat

 • A Colorado System© története, háttere, lényege, felépítése, képzési út
 • A Kozmikus energiával való munka
 • Alapkódolás menete, technikája, hatása, dimenzió; a Beavatások lényege
 • A szimbólumok általános elmélete, alkalmazásuk, az 1-2. fokozat szimbólumai
 • Energetikai gyakorlatok, alapszintű blokkok feloldása
 • Csakrarendszer, csakra-mantra, csakrakódolás
 • Kódolás Szín-energiákkal
 • Alapkódolási technikák az extraszensz képességek növelésére, védett tér létrehozására, védelmi funkcióval, energetikai és spirituális tisztítási funkcióval, képességfejlesztési céllal, negatív energiafelhalmozódás esetére stb.

B. R. 3. fokozat

 • A Colorado System© 3. szintjének lényege, szimbólumai, Beavatás
 • Alapkódolási technikák a B.R. fokozatnak megfelelően

B.R. 4. fokozat

 • A Colorado System© 4. szintjének lényege, történeti háttere, sajátosságai, jellemzői, szimbólumai, Beavatás
 • Alapkódolási technikák a B.R. fokozatnak megfelelően